fletxa tornar

Grups d'oració. Qui som

GOA és l'abreviació de les paraules: grups d'oració i amistat. És un moviment de laics que pertanyen a l'església catòlica i fundat pel Dr. Josep Maria Cases. El principal objectiu del moviment és el de practicar i difondre l'oració.

Dr.Cases, fundador dels GOA

Dr.Cases, fundador
Mn. Joan Güell Director Central dels GOA

Mn. Güell, director gral.


Grups d'Oració i Amistat
Pertany a l'església catòlica
Fundat perDr. Cases
c/ Caritat, 68 17200 PALAFRUGELL (GIRONA)
E-mail:info@oracio.org

Objectius

Els Grups d'Oració i Amistat es plantegen com a principals objectius:
a- Créixer en l'esperit de l'oració
b- Formar part d'un grup en què hi ha una amistat sincera i forta, el fonament de la qual és Déu
c- Donar a conèixer l'oració en l'ambient en què es viu

Funcionament

Compromisos

Tots els grups d'oració es regeixen per una sèrie de compromisos compartits. Aquests consistirien en:

- Com a mínim, mitja hora d'oració diària
- Oració diària per al grup
- Apostolat a favor de l'oració
- Reunió amb el grup una vegada al mes
- Reunió de cada diòcesi

Patrona del grup

Cada grup tindrà la Verge, mestra d'oració, com a patrona especial. "Tots aquests, concordes i constants, s'entregaven a l'oració en unió amb el grup de dones i amb Maria, la Mare de Jesús." (Fets dels Apòstols, 1, 14). Els grups seran coneguts per l'advocació de la Verge que escullin.

Membres del grup

El grup pot estar format per homes i dones, per joves d'un o altre sexe, per nens i nenes, i poden ser mixtos. No importa, en un principi, ni edat, ni sexe, ni cultura, ni la mateixa vida sacerdotal o religiosa. "No hi ha jueu ni grec, no hi ha servent ni lliure, no hi ha home ni dona. Doncs, tots vosaltres sou un en Crist Jesús." (Gàlates 3, 28). Cal procurar que els membres del grup no siguin menys de sis ni més de dotze.

El sacerdot

Els grups tindran, sempre que sigui possible, un sacerdot. És l'home d'oració que comunica el que viu i busca en el grup una ajuda per tal de ser, també ell mateix, fidel a l'oració. És, sobretot, el que està atent per mantenir l'ortodòxia del grup.

Si no hi ha un sacerdot disponible, que no falti una persona competent en teologia. Pot ser un seminarista major, un religiós o religiosa, un laic amb estudis de teologia.

El secretari o secretària

Cada grup elegeix un membre com a secretari o secretària que està atent al funcionament del grup, especialment en el moment de la reunió. Ell mateix escull un altre membre del grup que l'ajuda en la gestió. Les seves obligacions són: avisar per a la reunió i dirigir-la, avisar el malalt i el convent de clausura, guardar la col·lecta destinada a la missió diocesana al Grup Dirigent Central, que l'entregarà al Grup Dirigent Diocesà. Acabada la reunió, cal que es posi en contacte amb aquells que no han pogut assistir-hi i anunciar-los la data de la pròxima trobada, etc.

És molt important enviar les altes i baixes i els canvis de direcció al Grup Dirigent Diocesà. I, una vegada a l'any, la llista completa actualitzada, encara que no s'hagin produït canvis. El secretari s'elegirà cada any. Pot ser reelegit. Procurarà que es mantingui l'esperit orant del grup.

Grups germans

Tots els grups han de mantenir-se units, d'una forma especial els grups de la mateixa diòcesi. És molt convenient que dos grups, units per motius de proximitat, gustos, edat, mantinguin relacions més freqüents. Podrien fer alguna reunió junts, organitzar alguna sortida, intercanviar-se el sacerdot, etc.

El malalt

Tots els grups tindran un malalt. Encara que no assisteixi a les reunions es compromet a complir com un membre més amb les obligacions del grup. Se li demana, en particular, que ofereixi els seus sofriments al grup i que ori per ell. Convindrà que els membres del grup coneguin el malalt, i si no pot sortir de casa que se celebri, en alguna ocasió, la reunió al seu domicili.

Cal que cada mes, abans de la reunió, el secretari o un del grup visiti el malalt. El malalt ha de manifestar com ha complert les seves obligacions i dir les seves intencions, que seran llegides a la reunió. El malalt necessita la nostra oració.

El convent de clausura

El grup tindrà també un convent de clausura. S’ha de sentir recolzat per l'oració dels religiosos o religioses. Procuri’s, també, fer alguna vegada la reunió al convent. Orem també pels contemplatius. ha complert les seves obligacions i dir les seves intencions, que seran llegides a la reunió. El convent necessita la nostra oració.


Dirigents Diocesans dels GOA


Director central. Mn. Joan Güell i Noguer
telèfon: 649.38.38.22

Dirigents per ordre alfabètic segons població:


Responsable Balaguer. Mn. Pau Vidal Vidal
telèfon: 973.44.53.35

Responsable de Barcelona. Anna Petit Llimona
93 218 10 05

Responsable Burgos. Amalia Carcelén
telèfon: 947.26.26.22

Responsable Castelló. Mn. Joan Llidó Herrero
telèfon: 649.25.02.47

Responsable Ciudad Real. Hna. Josefa Jorge
telèfon: 926.36.18.68

Responsable Cuenca. Carmen Hortelano
telèfon: 969.22.70.94

Responsable Jaén. Ana Risquez
telèfon: 953.25.12.84

Responsable Lleida. Dolors Serra Iglesias

Responsable Lugo. Rumely Guerreto Amundarain
telèfon: 982.20.14.36

Responsable Madrid. Ana Mayoral

Responsable Manlleu. María Pilar Vila

Responsable Murcia. Josefina Mondéjar Pérez
mmondejar1414@yahoo.es

Responsable Palma de Mallorca. Mn. Llorenç Alcina
telèfon: 971.71.65.92

Responsable Toledo. Encarnita Martín
telèfon: 925.76.09.67

Responsable Tortosa. Mn. Josep Tomás
telèfon: 977.44.07.00

Responsable Valencia. Maria Angeles Solaz-Labarta
ma.solazlabarta@gmail.com

Responsable Zaragoza. Pilar Molina
telèfon: 976.35.36.85